iD Junction

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, khởi công dự án trước 30/6/2023

👉 Để đảm bảo tiến độ, Chính phủ đã giao Bộ GT-VT, UBND các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù như: áp dụng hình thức chỉ định thầu, triển khai đồng thời các công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng… đối với dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.
👉 Nhằm đảm bảo dự án Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 sẽ hoàn thành cơ bản vào năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026, Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án trước ngày 30-6-2023. Trong đó, đối với công tác giải phóng mặt bằng, việc tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần theo từng giai đoạn phải cơ bản hoàn thành trước ngày
20-11-2022 để các địa phương triển khai thực hiện.
👉 Tại hội nghị triển khai các nghị quyết của Chính phủ thực hiện các dự án đường bộ cao tốc ngày 27/07/2022 vừa qua, đại diện Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), đơn vị tư vấn cho dự án Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 cho rằng, hoàn toàn có thể đáp ứng tiến độ khởi công dự án vào trước 30-6-2023
error: Nội dung này được bảo vệ