iD Junction

Phân khu Moonlight Villas cất nóc 104 căn

🔰 Ngày 26.04.2024, nhà thầu Việt Nhật tổ chức lễ cất nóc cho 104/272 căn của Phân khu Moonlight Villas.
🔰 Các căn thuộc phân khu Moonlight Villas đang tiếp tục được thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và sẽ sớm bàn giao cho khách hàng theo đúng cam kết.
error: Nội dung này được bảo vệ