vùng trọng điểm đô thị tương lai Tag

Vùng trọng điểm đô thị tương lai phía Nam là nơi được Chính phủ ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hạ tầng giao thông nhằm tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy, khu vực này tạo nên sức hút mạnh mẽ với các

error: Nội dung này được bảo vệ