iD Junction

Thông qua hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

🔰 Tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
🔰 Theo dự thảo quy hoạch tỉnh, với tư duy đột phá, phát huy các tiềm năng và lợi thế, tỉnh Đồng Nai xác định tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đi đầu trong phát triển công nghiệp tạo giá trị cao, đầu mối giao thương quốc tế, du lịch dịch vụ gắn với văn hóa tâm linh và đô thị đẳng cấp quốc tế với mô hình đô thị thông minh bền vững, đáng sống, nơi tập trung trí thức và nhân tài.
🔰 Quy hoạch cũng xác định lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm, hoàn thành mục tiêu phát thải trung tính “Net Zero 2050”.
🔰 Quy hoạch tỉnh cũng đưa ra 5 quan điểm trong quá trình lập quy hoạch gồm: lấy người dân làm trung tâm; phát triển có chọn lọc; phát huy thế mạnh, tiềm năng; hướng tới tương lai và phát triển bền vững.
Nguồn và Ảnh: báo Đồng Nai
error: Nội dung này được bảo vệ